Het verzamelen van Postzegels

Het verzamelen van postzegels en poststukken is een veel voorkomende hobby en staat bekend als Filatelie.

Filatelie is een samentrekking van de Griekse woorden phileon en ateleia die respecttievelijk "Houden van" en "Vrij van Belasting" betekenen en dat de term Filatelie, vroeger ook als Philatelie geschreven, voor het eerst in 1864 werd voorgesteld in een postzegelblad door de Franse verzamelaar Georges Herpin.

Wist U dat de grootste postzegelverzameling ter wereld zich bevindt in het British Museum in Londen en dat de eerste postzegel ter wereld, de Britse Black Penny, verschenen is op 1 Mei 1840.


Een inspecteur van de Belgische Posterijen werd in 1840 naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd om het Engelse systeem te onderzoeken en in 1847 werd een wet aangenomen die het gebruik van postzegels regelde.

Wist U dat de eerste Belgische postzegels van 10, 20 en 40 centimes, verschenen in 1849.

Ze werden gedrukt in Brussel, van platen die waren gemaakt door graveur Jacob Wiener, en toonden Koning Leopold I, naar een protret van de Brusselse schilder Charles Baugniet. Het tijdperk van de Belgische Traditionele Filatelie was aangebroken.


Naast de traditionele Filatelie bestaat er ook thematische Filatelie wat een specialisme is binnen in de Filatelie.

Als onderwerp kiest de verzamelaar veelal iets uit zijn werkkring, omgeving of interesse. Veel verzamelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld vissen, treinen, schepen, bloemen, vogels, enz ... .

Binnen elk thema kan men zich dan verder specialiseren. Een themaverzameling over vogels kan zich bijvoorbeeld toespitsen op alleen zangvogels of een verzameling met als thema sporten kan worden geconcestreerd op voetbal.


Binnen een thematische verzameling is naast thematische en filatelische kennis, de kwaliteit van het materiaal, de spreiding van het materiaal erg belangrijk, namelijk in tijd, herkomst en aard van de stukken.

Daarbij kan men denken aan brieven, stempels, postzegelboekjes, automaatzegels, dienstzegels, voorlopers, naslagwerken, druktechnieken, wijze van verzamelen, enz ... .

Dus een zeer strikte opvatting van Filatelie is dat deze zich bezig houdt met de studie van bovengenoemde elementen, en niet zozeer met het verzamelen ervan.


Bron: World Wide Web 2013