Slechtvalk (Falco peregrinus)

Uitgifte Jaar 2008
Aantal Platen 2
Formaat 38.40 x 27.66 mm
Waarde € 4.40
Velindeling 30 Postzegels
Ontwerp André Buzin

Beschrijving

De slechtvalk is een forse valk met een gemiddelde grootte van 43 cm en behoort tot de grootste valken op de continenten.

Ze hebben een lichte onderkant met dwarsbanden en een donkergrijze rug. Er is een brede, zwarte baardstreep. De poten zijn geel, de snavel blauw-zwart en reeds vanaf de snavelbasis gekromd.

De prooi wordt in een snelle duikvlucht geslagen en is meestal op slag dood. Prooien zijn meestal vogels (duiven, eenden ...), maar soms worden ook andere dieren (die op de grond leven) gegrepen.

De slechtvalk bewoont klippen (kliffen) en ravijnen en broedt soms in bomen of op de grond. De soort is een bewoner van vrij open, afwisselende landschappen, met relatief minder bebossing. 's Winters komt de vogel voor langs kusten en in moerassen, soms zelfs op kerktorens in dorpen en steden.


Bron: World Wide Web 2013


Papiersoorten

TRFO TRFO2
28.II.08 21.XI.07
29.II.08 22.XI.07
26.II.08
28.II.08

Bron: S.P.A.B (Studiegroup Postzegels André Buzin) 2013