Andrť Buzin

Andrť Buzin is een Belgische tekenaar en natuurschilder van vooral vogels maar ook van andere dieren, bloemen en vlinders.

Aangetrokken tot de natuur volgde hij een opleiding in de plastische en grafische kunsten en legde zich aanvankelijk toe op de dinanderie.

Gewapend met een fototoestel leerde hij gaandeweg de natuur en vooral de in BelgiŽ levende dieren kennen, welke hij nadien op zijn tekentafel reproduceerde.

Sinds 1985 is hij in BelgiŽ een vaste ontwerper van postzegels in opdracht van bpost.

Bijna jaarlijks komen er nieuwe uitgaven van meestal vogels, maar ook speciale opdrachten zoals voor de Gentse FloraliŽn van 1990 en 1995.

Ondertussen heeft hij meer dan 100 Belgische zegels ontworpen.


Bron: World Wide Web 2013


Emisies

1985 1986 1987 1988 1989
Appelvink Roodborstje Pimpelmees Boomklever Blauwborst
Putter IJsvogel Goudvink Ringmus

1990 1991 1992 1993 1994
Kleine Bonte Specht Goudhaantje Winterkoninkje Vlaamse Gaai Huismus
Vink Riegors Barmsijs Pestvogel
Roodborsttapuit Zanglijster Merel Rietzanger
Waterspreeuw
Koolmees
Groenling
Witte Kwikstaart
Boerenzwaluw
Wielewaal

1995 1996 1997 1998 1999
Fitis Spreeuw Matkop Kuifmees Zwarte Mees
Koperwiek Ekster Klapekster
Bonte Vliegenvanger Veldleeuwerik Groene Specht
Sijsje Gele Kwikstaart Tortelduif
Kramsvogel

2000 2001 2002 2003 2004
Grauwe Klauwier Goudhaantje Holenduif Grote Bonte Specht Nachtegaal
Kruisbek Klapekster Scholekster Watersnip Grauwe Vliegenvanger
Boomkruiper Kramsvogel Turkse Tortel Hop Huiszwaluw
Graspieper Ekster Zwarte Stern Waterhoen Kleine Plevier
Keep Visdiefje Tureluur Kapmeeuw
Fluiter Tapuit Goudplevier
Koolmees Bontbekplevier Oehoe
Kemphaan

2005 2006 2007 2008 2009
Cirlgors Kwartelkoning Gierzwaluw Heggenmus Zeearend
Zwartkopneeuw Kluut Torenvalk Notenkraker Houtsnip
Patrijs Grutto Wintertaling Slechtvalk Zwarte Specht
Glanskopmees Fuut Ruigpootuil Bosuil
Houtduif Geoorde Fuut Kauw
Vuurgoudhaantje Steenuil
Ransuil